Nie ma miejsca na bierność -  zdradzać ideały
Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
,to poddawać się duchowi ciemności i upadać coraz niżej w życiu
wewnętrznym, aż po martwotę serca i bezmyślność postępowań, gdyż
czas nie stoi, a życie się toczy!
 

                                                                                                                     Tadeusz Zemuła

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    ODWIEDZIŁO NAS                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admin   slpro@op.pl   gg3073544