KALENDARIUM
 
STYCZEŃ
1.01.1860  Wwprowadzono do obiegu pierwszy znaczek pocztowy w Królestwie Polskim 
4.01.1919 
Józef Piłsudski wydaje rozkaz o odtworzeniu pułkow legionowych.
13.01.1944 
Konspiracyjny "Biuletyn Informacyjny" użył po raz pierwszy nazwy 
"POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE"
18.01.1920 
Oddziały Wojska Polskiego obejmują tereny Wielkopolski i Pomorza .
19.01.1945 
gen. bryg. L. Okulicki "Niedźwiadek" wydaje rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej
21.01.1920 
Podpisanie traktatu wersalskiego 
21.01.1991  Przywrócenie Ordynariatu Polowego   Wojska Polskiego.   
22.01.1863 
Wybuch Powstania Styczniowego     
25.01.1941 
Zdobycie Tobruku z użyciem polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
26.01.1699 
Rzeczpospolita odzyskuje Podole  
29.01. 1655 
Zwycięstwo w bitwie pod Ochwatowem nad armią rosyjsko-kozacka.
29.01.1919 
Bitwa pod Skoczowem z wojskami czechosłowackimi
30.01.1018 
Zawarcie pokoju w Budziszynie kończącego serię wojen polsko-niemieckich ; Polska odzyskała Misko     i Łużyce
 
 LUTY
1.02.1944
Zamach AK na dowódcę SS gen. F. Kutscherę.
1.02.1925
Nadanie pierwszej audycji radiowej przez Polskie Towarzystwo Radiotechniczne.
1.02.1411
Pokój toruński kończący wielką wojnę pomiędzy Polską a Krzyżakami.
2.02.1921
Podpisanie przez Polskę układu sojuszniczego z Francją.
4.02.1945
Rozpoczęcie konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie
5.02.1937
Utworzenie przez Rząd RP Centralnego Okręgu Przemysłowego
5.02.1752
Utworzenie w Polsce pierwszej straży zawodowej w Ostrowie Wlkp przez Fr. Bielińskiego
7.02.1919
Powołanie Najwyższej Izby Kontroli
7.02.1867
 Utworzenie w e Lwowie Towarzystwa Gimnastycznego " SOKÓŁ" . 7.02.1919r dekret Naczelnika Państwa o powszechnym obowiązku służby wojskowej i obowiązku szkolnym
7.02.1831
Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego o fladze Polski
9.02.1928
Powołanie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. 9.02.1940r rozkaz Naczelnego Wodza o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.
10.02.1940
Rozpoczęcie przez sowietów masowej deportacji ludności polskiej z ziem zajętych po 17.09.1939
10.02.1920
Zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim przez gen. J.Hallera w Pucku
11.02.1695
Bitwa pod Lwowem wojsk polskich z tatarskimi
12.02.1784
 Wypuszczenie w przestrzeń powietrzną w Warszawie pierwszego balonu.
13.02.1945
 Bombardowanie Drezna nalotami dywanowymi przez lotnictwo alianckie
14.02.1942
 Rozkaz przemianowania Związku Walki Zbrojnej w AK.
14.02.1919
 rozpoczęcie wojny sowieckiej.
14.02.1831
Zwycięstwo pod Stoczkiem dywizji gen. J.Dwernickiego nad wojskami rosyjskimi.
15.02.1941
Pierwszy zrzut cichociemnych
16.02.1919
Rozejm w Trewirze kończący Powstanie Wielkopolskie
19.02.1919
Utworzenie odznaki pilota wojskowego "GAPY"
19.02.1831
bitwa pod Wawrem z wojskami rosyjskimi
20.02.1846
Wybuch Powstania Krakowskiego
21.02.1936
Uruchomienie linowej kolejki na Kasprowy Wierch
23.02.1998
Ratyfikowanie konkordatu z Watykanem
24.02.1863
Największa bitwa Powstania Styczniowego pod Małogoszczą , dowodził                   
gen. M. Langiewicz.
24.021831
Bitwa pod Białołęka z wojskami rosyjskimi
25.02.1634
Król Władysław IV Waza dowodząc wojskami polsko-litewskimi pokonuje w bitwie o Smoleńsk wojska rosyjskie
                                      

MARZEC

 
1.03.1933
Otwarcie magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia
1.03.1945
Ostatnia zwycięska szarża kawalerii polskiej  pod Borujskiem
2 . 03.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OBRONY CYWILNEJ
2.03.1922
Włączenie Litwy Środkowej do Polski ,
3.03.1921
Zawarcie układu między Polską i Rumunią o wzajemnej pomocy  militarnej w wypadku ataku ze strony Rosji sowieckiej ,
4.03.1863
Zwycięstwo gen. M. Langiewicza  nad wojskami rosyjskimi  w bitwie pod Pieskową Skała ,
5 . 03 . 1940
Początek ZBRODNI KATYŃSKIEJ
7.03.1953
Przemianowanie Katowic na Stalinogród ( do 10.12.1956 r)
10. 03  1920
Napaść bolszewicka na Polskę ,
11.03. 1609
Wybuch wojny  polsko-moskiewskiej ( 1609-1619)
12.03. 1999
Wejście Polski do NATO
14.03.1924
Przekazanie POLSCE przez  Radę Ligi Narodów półwyspu  WESTERPLATTE jako stałego miejsca magazynowania  materiałów wojennych ,
15.03.1000
Spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III
–zakończenie zjazdu gnieźnieńskiego ,
15.03.1412
Zawarcie w Lubowali  przymierza polsko-węgierskiego , 
15.03.1923 Uznanie polskiej granicy  wschodniej przez Radę Ambasadorów Ententy,
17.03 1921
Uchwalenie przez SEJM RP  Konstytucji marcowej ,
17.03.1943
 I-lot bojowy „Cyrku Skalskiego „
18 .03 1921
Pokój Ryski  - kończący wojnę polsko-sowiecka ,
18.03.1945
Zdobycie Kołobrzegu przez 1. Armię WP ,
20.03.1848
Utworzenie w Poznaniu  Komitetu Narodowego Polskiego ,
20.03.1933
Utworzenie w Dachau pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego
23.03. 1935
Uchwalenie przez Sejm RP Konstytucji kwietniowej ,
23.03.1941
I-nalot na Berlin polskich Dywizjonów Bombowych  300 i 301
23.03 
SWIATOWY DZIEŃ METEOROLOGII ,
24 . 03.1942
Ewakuacja z ZSRR Armii Polskiej gen.dyw .W. Andersa
26 .03. 1794
Złożenie przez Kościuszkę przysięgi na Rynku w Krakowie ,
26.03.1943
Odbicie więźniów pod Arsenałem przez  oddział AK ,
26.03. 2002
Kraków-Balice pokropek samolotów „Bryza „
27.03. 1945
 Uprowadzenie do Moskwy 16-tu  przywódców Polskiego Państwa Podziemnego  przez NKWD ,
28.03.1945
Zdobycie Gdańska i Gdyni przez 1.Warszawską Brygadę Pancerną ,
30.03.1940
Bitwa pod Huciskiem Oddziału Wydzielonego WP mjr.Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”    z niemiecką policją ,
31.03.1831
Zwycięstwo gen J.Skrzyneckiego pod Dębem Wielkim nad wojskami rosyjskimi
31.03.1940
 I posiedzenie Polski w Międzynarodowym Komitecie Wojennym
Najwyższa Rada Wojenna Sprzymierzonych ,
31.03. 1991
 Rozwiązanie  struktur wojskowych Układu Warszawskiego

 

KWIECIEŃ

 
1.04.1656
Król Jan Kazimierz koronuje we Lwowie obraz MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
2.04.1940
Rozkaz Naczelnego Wodza o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
2.04.1997
Uchwalenie Ko instytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe
2..04.2005
Zmarł JAN PAWEŁ II -  papież
3.04.1939
Dyrektywa „ Fall Weiss” naczelnego dowództwa wermachtu dotycząca ataku na Polskę.
3.04.1940
NKWD rozpoczyna wysyłkę polskich jeńców wojennych z obozu w Kozielsku
4.04.1940
Rozpoczęcie przez NKWD wysyłki polskich jeńców wojennych  z obozu w Ostaszkowie i Staroblielsku
4.04.1794
Zwycięska bitwa pod Racławicami wojsk polskich nad  pod dowództwem naczelnika T. Kościuszki nad wojskami rosyjskimi .
4.04.1949
Powołanie w Waszyngtonie NATO traktatem .
4.04.1983
Pierwszy lot wahadłowca „ Challenger”
4.04  
ŚWIĘTO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
5.04.1883
K.Olszewski i Z.Wróblewski skraplają tlen.
6.04.1917
Stany Zjednoczone Ameryki przystępują do I wojny światowej .
6.04.1941
Agresja  Niemiec na Grecję i Jugosławię .
7.04.1939
Zajęcie Albanii przez wojska włoskie .
7.04.1969
Swoje funkcjonowanie rozpoczyna internet .
7.04.1995
Otwarcie metra w Warszawie
8.04.1940
Okręt podwodny ORP „ Orzeł „ storpedował transportowiec „ Rio de Janeiro” .
8.04. 2005
Pogrzeb papieża Jana Pawła II .
9.04.1241
Bitwa wojsk polskich pod dowództwem Henryka Pobożnego z Mongołami pod Legnicą .
9.04.1936
Dekret Prezydenta RP o ustanowieniu Funduszu Obrony Narodowej .
9.04.1940
Agresja Niemiec na Danię i Norwegię .
10.04.1525
Hołd pruski .
10.04.1831
Wojska polskie pod dowództwem gen.L.Kickiego  w bitwie pod  Domanicami pobiły wojska rosyjskie .
10.04.1831
Zwycięska bitwa nad wojskami rosyjskimi pod  Ignaniami  wojsk polskich dowodzonych przez gen.I Prądzyńskiego .
11.04.1997
Uchwalenie przez Sejm RP ustawy lustracyjnej.
12.04.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA i KOSMONAUTYKI
12.04.1961
Pierwszy lot w kosmos J.Gagarina
12.04.1981
Pierwszy lot promu kosmicznego  „Columbia” .
13.04.1943
Podanie informacji przez radio niemieckie o odkryciu grobów  w Katyniu
14.04.1899
Urodził się płk.pil Bolesław Orliński
14.04.1940
Lądowanie pod Narwikiem sił ekspedycyjnych brytyjsko-polsko-francuskich.
15.04.1809
Rozpoczęcie wojny polsko-austriackiej
16.04.1943
Wystąpienie Rządu RP na Uchodźstwie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie zbrodni  katyńskiej .
16.04.1944
Masakra ludności polskiej w Chodaczkowie Wielkim przez niemiecką  SS „ Galizien”
16.04.1945
Sforsowanie Odry i Nysy łużyckiej przez  1 i 2 Armię WP
16.04.2003
Podpisanie w Atenach traktatu o wejściu Polski do UE .
16.04
DZIEŃ SAPERA
17.04.1794
Insurekcja warszawska pod wodzą J.Kilińskiego .
17.04.1848
Uwłaszczenie w Galicji chłopów .
17.04.61
Inwazja w Zatoce Świń
18.04.1025
Koronacja w Gnieżnie Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski
18.04.1926
Uruchomienie w Warszawie Polskiego radia
18.04.1946
Rozwiązanie Ligi Narodów
19.04.1809
Bitwa pod Raszynem wojsk polskich pod dowództwem księcia j.Poniatowskiego z wojskami austriackimi .
19.04.1919
Zajęcie Wilna przez oddziały WP
19.04.2005
Wybór papieża BENEDYKTA VI
21.04.1945
Wyzwolenie Bolonii przez 2. Korpus Polski
22.04.1794
Wybuch insurekcji w Wilnie .
22.05.1915
Użycie   przez Niemców pod Ypres gazu bojowego .
22..04.2006
Nadanie   im . gen. bryg. pil Stanisława SKALSKIEGO   32.Ośrodkowi Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie-Balicach oraz  SZTANDARU
23.04.1935
Prezydent RP I.Mościcki podpisuje Konstytucję kwietniową
24.04.1915
 Rzeź Ormian przez Turków.
24.04.1940
H.Himmler podpisuje rozkaz o utworzeniu obozu  koncentracyjnego Auschwitz
25.04.1945
ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską po ogłoszeniu zbrodni katyńskiej
25.04.1943
Spotkanie wojsk alianckich i sowieckich  nad Łabą w Torgau.
25.04.1945
Pierwsza konferencja  ONZ ,50 państw w San  Francisco.
26.04.1915
Przystąpienie Włoch do Ententy
26.04.1986
Wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu .
27.04.1792
 Podpisanie aktu  o zwołaniu  konfederacji targowickiej.
27.04.1917
 Przystąpienie do Ententy Grecji
28.04.1939
Wypowiedzenie przez Niemcy paktu o nieagresji .
28.04.1947
Rozpoczęcie akcji „ Wisła „ przeciwko UPA.
28.04.1990
Przywrócenie Święta Narodowego 3- Maja .
29.04.1919
Uchwalenie przez Sejm RP Święta Narodowego 3- Maja.
29.04.1924
Wprowadzenie do obiegu waluty złotego polskiego .
30.04.1848
Zwycięstwo wielkopolskich wojsk gen. .L.Mierosłwskiego nad wojskami pruskimi pod Miłosławiem.
30.04.1940
Śmierć „ Hubala „.
 

MAJ

motto na miesiąc maj ;

 „WIARA  PRZYNOSI  NAJPRAWDZIWSZĄ  WOLNOŚĆ „

 
1.05.1976 
Przejęcie w  Gdyni  przez ORP „ Błyskawica” funkcji muzeum od ORP „ Burza”
1.05.2004
Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej
2.05
DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2.05.1921 
Wybuch III Powstania Śląskiego
2.05.1945 
Zdobycie Berlina przez 1.Armię WP
3.05
ŚWIĘTO MATKI  BOŻEJ  KRÓLOWEJ  POLSKI i   Hetmanki  Żołnierza  Polskiego
3.05.1791 
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja  przez Sejm Rzeczpospolitej
3.05.1815 
Powstanie Rzeczpospolitej Krakowskiej ( Wolne Miasto Kraków)
3.051945  
Dotarcie do Łaby przez 1 Armię WP
3.05.1952 
Nadanie pierwszej audycji przez polską sekcje Radia Wolna Europa
4.05.1940 
Zatopienie polskiego niszczyciela ORP „ GROM” pod Narwikiem
5.05. 1939
Odrzucenie prze min.Becka żądań niemieckich wcielenia Gdańska do III Rzeszy
5.05.1955
Przystąpienie Republiki Federalnej Niemiec do NATO
6.05.1943  
Zgoda ZSRR na formowanie 1.Dywizji im.T.Kościuszki
6.05.1945  
gen Maczek przyjmuje kapitulację Bazy Wilhelmshafen
6.05.1994 
Otwarcie tunelu łączącego  Wielką Brytanię z kontynentem europejskim
7.05.1794  
Wydanie przez T.Kościuszkę uniwersału połanieckiego
7.05.1908  
Powołanie we Lwowie  Drużyn Bartoszowych
8..05.1920  
Wkroczenie do Kijowa oddziałów WP
8.05.
DZIEŃ ZWYCIĘSTWA  (zakończenie II wojny światowej w Europie 1945r)
9.05.1936   
Dekret Prezydenta RP o zwierzchnictwie nad Siłami Zbrojnymi i organiz. naczel.  władz Wojskowych  w czasie pokoju  oraz powołaniu Komitetu Obrony Rzeczpospolitej
9.05.1998    
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy mjr.pil.Karola Pniaka w Jaworznie
10.05.1789 
Pierwszy w Polsce lot balonu załogowego
10.05.1794 
Powołanie przez T.Kościuszkę Rady Najwyższej Narodowej
10.05.1940 
Inwazja wojsk niemieckich na Belgię , Holandię, Luksemburg
11.05.1918 
2.Brygada Legionowa gen.Hallera  pod Koniowem rozbiła Austriaków
11.05.1944 
Rozpoczęcie Bitwy o Monte Cassino przez 2.Korpus Polski
12.05.1926  
Wojskowy zamach majowy przez J.Piłsudskiego
12.05.1935
Zmarł  marsz. J.Piłsudski
12.05.1975
Podział administracyjny  kraju na 49 województw
13.05.1935
Powołanie gen.dyw E.Rydza-Śmigłego na stan. Generaln. Insp. Sił Zbrojnych
13.05.1943
Kapitulacja wojsk niemiecko-włoskich w Afryce
13.05.1981
Zamach na papieża Jana Pawła II
14.05.1792 
Konfederacja  targowicka
14.05.1940
Kapitulacja Holandii
14.05.1955
 Podpisanie Układu Warszawskiego
15.05.1926
Złożenie urzędów przez prezydenta RP S.Wojciechowskiego i premiera W.Witosa
15.05.1940
Zatopienie transportowca wojennego „Chrobry”
18.05.1792
Inwazja zbrojna wojsk rosyjskich na Polskę
18.05.1944 
Zdobycie Monte Cassino przez 12 Pułk Ułanów Podolskich
18.05
SWIĘTO 2.KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO
19.05.1802
Ustanowienie Orderu Legii Honorowej przez Napoleona Bonapartego
19.05
ŚWIĘTO 1. PUŁKU LOTNICZEGO
19.05.1939
Podpis. protokołu o pomocy Francji  w wypadku agresji Niemiec na Polskę
20.05.1901
Strajk szkolny dzieci polskich we  Wrześni
20.05.1941
 Lądowanie  niemieckiego desantu na Krecie
20.05.1943
Akcja zbrojna Szarych Szeregów odbicia więźniów pod Celestynowem
20.05.1944
Przejęcie  nad Bugiem niewybuchu  rakiety V-2 przez AK
20.05.1945
Uwolnienie przez AK ok.1400 więżniów NKWD w Rembertowie
20.05.1970
Zmarł gen broni Władysław. Anders
21.05.1921
Walki o Górę  św. Anny w III Powstaniu Śląskim
21.05.1927
Pierwszy przelot  samolotem nad Atlantykiem przez Ch.Lindbergha (USA)
22.05.1911
A. Małkowski tworzy we Lwowie pierwsze drużyny skautowe
25.05   
WNIEBOWSTĄPIENIE   PAŃSKIE
25.05.1919
Przekazanie Armii Wielkopolskiej pod dowództwo J.Piłsudskiego
26.05 
Dzień Matki
26.05.1940 
Ewakuacja korpusu ekspedycyjnego pod Dunkierką
26.05 
ŚWIETO 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
27.05 1940 
Samodzilna Bryg.Strzelców Podhalańskich  w Bitwie o Narwik
27.05.1981
Zmarł Prymas Tysiąclecia  Ks. kard.S.Wyszyński
28.05.1940 
Kapitulacja Belgii
29.05.1453
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
29.05  
Międzynarodowy Dzień  Uczestników Misji  Pokojowych
30.05.1505 
Konstytucja „ Nihil novi” na Sejmie w Radomiu
30.05.1943 
Scalenie AK i Batalionów Chłopskich
30.05.1982
Przyjęcie do NATO Hiszpanii
31.05.1926
Wybór J.Piłsudskiego na prezydenta RP ( który tej funkcji nie przyjął)
 
CZERWIEC
 
1.06
DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
1.06
DZIEŃ DZIECKA -  święto NMP Matki Kościoła
1.06.1831
Odkrycie przez J.C Rossa północnego bieguna magnetycznego.
1.06.1926
Wybór ( I kadencji ) I.Mościckiego na Prezydenta RP
1.06.1434
zmarł Władysław JAGIEŁŁO Król Polski i Wielki Książę Litewski
1.06.1895
urodził się Tadeusz BÓr-Komorowski KOMENDAT Gł. AK i Naczelny Wódz Polskich SIł Zbrojnych na Zachodzie.
1.06.1930
uruchomiona została pierwsza linia lotnicza dla ruchu psasażerskiego na trasie : Gdańsk - Warszawa - Lwów- Bukareszt
2.06.1652
Rozpoczęcie pod Batohem bitwy wojsk polskich z kozacko-tatarskimi
5.06.1894
Otwarcie we Lwowie wystawy Panoramy Racławickiej
6.06
Święto Wojsk Chemicznych
6.06.1794
Porażka wojsk polskich pod Szczekocinami z wojskami rosyjsko-pruskimi
6.06.1944
D-Day „ operacja Overlord „ początek lądowania aliantów w Normandii – udziałw desantowaniu ORP „Dragon”,  „ Ślązak” , „Krakowiak „  oraz 8 statków     transportowych .
7.06
BOŻE CIAŁO
8.06.1794
Porażka wojsk polskich pod Chełmem z wojskami rosyjskimi
8.06.1941
Inwazja wojsk alianckich na Liban i Syrię
9-11.06
Poświęcenie NARODU Sercu JEZUSA
9.06.1815
Podpisanie końcowego aktu kongresu wiedeńskiego
9.06.1944
 Rozpoczęcie największej akcji  niemieckiej przeciwko AK w Lasach Janowskich
9.06.2001
W Rusocicach  zginął śmiercią lotnika pil.Dariusz Komarzyniec
10.06.1920
Wycofanie się oddziałów polskich z Kijowa
10.06.1940
Wypowiedzenie przez Włochy wojny Francji i Wielkiej Brytanii
10.06.1940
Kapitulacja Norwegii
11.06.1940
Oficjalny komunikat Marynarki Wojennej  o zaginięciu ORP „ Orzeł”
12.06.1990
Ogłoszenie przez Rosję suwerenności
13.06
Święto Żandarmerii Wojskowej
13.06.1915
Szarża pod Rokitną 2.Szwadronu Ułanów II.Brygady Legionów na wojska   rosyjskie
14.06.1696
Zmarł Król Jan III Sobieski
14.06.1845
Otwarcie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
14.06.1940
Osadzenie Polaków jako pierwszych więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz
14.06.1940
Wkroczenie wojsk niemieckich do Paryża
14.06.1958
 Uruchomienie w Polsce pierwszego reaktora jądrowego „Ewa”  w Swierku k.Warszawy
15.06
Święto Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
16.06.1963
Oficjalny komunikat PAN o uruchomieniu I polskiego lasera
16.06.1965
 Wystrzelenie I polskiej rakiety meteorologicznej  „Meteor”
17.06.1940
Uchwała Rady Narodowej RP po upadku Francji o prowadzeniu wojny aż do zwycięstwa razem z Anglią
18.06
Święto 25.Brygady Kawalerii Powietrznej
18.06.1972
Zwycięstwo pod Zieleńcami  nad wojskami rosyjskimi
18.06.1815
Klęska Napoleona . B  pod Waterlo
19.06.1624
Zwycięstwo hetm.S. Koniecpolskiego nad wojskami tatarskimi pod Martynowem
20.06.1815
Proklamacja Królestwa Polskiego ( Kongresówka)
20.06.1920
Przyjęcie ziem Górnego Sląska
20.06.1938
 W wypadku lotniczym na P- 37  wraz załogą zginął k.Piaseczna plut.pil  Macek
20.06.1940
Rozstrzelanie przez Niemców w Palmirach wybitnych Polaków
21.06.1945
Wyrok w procesie 16-tu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie
22.06.1792
Nadanie Orderu Virtuti Militari  J. Poniatowskiemu i T.Kościuszce
22.06.1812
Rozpoczęcie przez Napoleona B. marszu na Moskwę
22.06. 1941
Wypowiedznie ZSRR wojny przez Włochy i Rumunię
22.06.1941
„ Barbarossa” napaść Niemców na ZSRR
23.06
Dzień OJCA
23.06.1943
 II etap  niemieckiej pacyfikacji  na Zamojszczyźnie
24.06.972
Bitwa pod Cedyną – Mieszko I pokonał Hodona
25.06.1807
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
26.06.1940
I posiedzenie Rządu RP w Londynie
27.06.1660
W  Bitwie pod Polonką  wojska polsko-litewskie pokonały Rosjan
27.06.-5.07 1978
Hermaszewski rozpocz. lot w Kosmos na Sojusz 3
28.06
Święto Marynarki Wojennej RP
28.06.1956
T.zw.  „Wypadki Poznańskie 1956”
29.06.1651
Uratowanie Polski i Europy od dziczy muzułmańskiej – Bitwa pod Beresteczkiem
29.06.1768
Ukraińska rzeź humańska (Koliszczyzna )
30.06.1943
Aresztowanie przez gestapo D-cy AK gen. bryg. S. Grota- Roweckiego
30.06.2004
Zmiana nazwy na SIŁY POWIETRZNE
 

LIPIEC

 
2.07.1919
ROZKAZ Naczelnego Wodza o połączeniu Armii Polskiej we Francji z Wojskiem Polski w Kraju
2.07.1942
Rrozpoczęcie  bitwy pod El Alamein
3.07.1928
Londyn – pierwsza audycja telewizyjna w kolorze
4.07.1610
Hetman  S. Żółkiewski  pokonał w bitwie pod Kruszynem wojska moskiewskie
4.07.1916
Rrozpoczęcie bitwy pod Kostiuchnówką nad Styrem przez Legiony Polskie
4.07.1941
Eegzekucja na polskich uczonych we Lwowie
4.07.1943
Gibraltar - tragiczna śmierć gen . broni W. Sikorskiego
5.07.1926
Piława – lądowanie szwedzkiego desantu
5.07. 1945
Ccofnięcie uznania prawowitemu Rządowi RP na Uchodźstwie przez  USA i W. Brytanię oraz uznanie t.zw Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
5.07. 1978
M. HERMASZEWSKI -  pierwszy polski kosmonauta ,  zakończył pierwszy  lot kosmiczny statkiem Sojusz 39
6.07
ŚWIĘTO 2  i 3 KORPUSU OBRONY POWIETRZNEJ
6.07.1785
USA – przyjęcie dolara jako walutę
6.07.1950
Zgorzelec – wytyczenie  państwowej granicy  polsko-niemieckiej
8.07. 1343
Pokój kaliski zawarty przez Polskę z Zakonem Krzyżackim
8.07. 1659
Zwycięstwo pod  Konotopem nad wojskami moskiewskimi wojsk
polsko- tatarsko-kozackich
9.07. 1917 
Odmowa przysięgi na wierność obcemu monarsze przez Legiony Polskie
9.07. 1947
Odrzucenie przez PRL  planu Marshalla
10.07. 1941
JEDWABNE – niemiecki pogrom Żydów
10.07. 1943
Sycylia – lądowanie alianckiego desantu
11. 07
Święto Patrona - Papieża BENEDYKTA XVI
11.07. 1920 
Plebiscyt  na Mazurach – Warmii – Powiślu
12.07. 2006 
UNESCO ustanawia po manipulacjach na wniosek RZĄDU RP nazwę :
BYŁY NAZISTOWSKI NIEMIECKI OBÓZ KONCENTRACYJNY i ZAGŁADY AUSCHWITZ – BIRKENAU              
14.07. 1789
Początek rewolucji francuskiej – zburzenie Bastylii
15.07
ŚWIĘTO GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA   MW
15.07. 1410
GRUNWALD – zwycięstwo nad Krzyżakami
16.07. 1797
Reggio – Włochy J. Wybicki ułożył „ Pieśń Legionów Polskich „
16.07. 1918
Rosja – bolszewicy mordują cara Rosji Mikołaja II z rodziną
17.07. 1945
Poczdam – rozpoczęcie konferencji Wielkiej Trójki
17.07. 1945
USA – Nowy Meksyk przeprowadzenie pierwszej próby bomby atomowej
17.07. 1969
USA -  misja księżycowa Apollo 11
18.07. 1792
T. Kościuszko  zwycięża pod Dubienką wojska rosyjskie
18.07. 1898
Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem Curie odkryła POLON
18.07. 1942
Pierwszy lot samolotu myśliwskiego Messerschmitt – Me 262  Schwalbe
18.07. 1944
2. Korpus Polski wyzwala Ankonę
18.07. 1944 
wejście do walk artylerii 1. Armii WP w bitwie nad Turią i Bugiem
19.07. 1989 
Wybór  Ryszarda KACZOROWSKIEGO  na  PREZYDENTA RP
 na Uchodźstwie
20.07. 1944 
Przekroczenie Bugu przez pododdziały artylerii 1. Armii WP
20.07. 1969
Lądowanie na Księżycu  załogowego statku Apollo 11
21.07. 1944 
Scalenie Armii Polskiej powstałej w ZSRR  z Armią Ludową
 uznano za powstanie Wojska Polskiego
21.07. 1955
Warszawa - oddanie do użytku Pałacu Kultury i Nauki ( im. J. Stalina )
21.07. 1969 
Pierwszy człowiek – Neil AMSTRONG staje na Księżycu
22. 07. 1952
Sejm Ustawodawczy uchwala  Konstytucję  PRL
22.07. 1983 
Rada Państwa znosi  uchwałą stan wojenny
23.07. 1792
król St .August Poniatowski przystępuje do  konfederacji targowickiej
23.07. 1942
Niemcy tworzą w Treblince obóz koncentracyjny
24.07. 1919 
powołanie Policji Państwowej w Polsce
24.07  
ŚWIĘTO POLICJI
24.07. 1932 
Podpisanie z ZSRR paktu o nieagresji
25.07. 1655
Ujście – kapitulacja pospolitego ruszenia -  początek „ Potopu Szwedzkiego „
25.07.1909 
Louis Bleriot jako pierwszy przelatuje samolotem  Kanał La Manche
25.07. 1944
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisuje z ZSRR porozumienie
 o polskiej granicy wschodniej.
28.07. 1914
Wypowiedzenie wojny  Serbii przez Austro-Węgry
28.07. 1920
Zajęcie Białegostoku przez Armię Czerwoną
28.07.1920 
Paryż -  Rada Ambasadorów dokonuje podziału Śląska Cieszyńskiego
między Polskę a Czechosłowację
28.07. 1993
Warszawa -  podpisanie konkordatu.
30.07. 1941
Sikorski-Majski podpisują układ -  uznający za nieważne rozbiorowe układy
 radziecko-niemieckie z 1939 r
30. 07.1944
Normandia – lądowanie polskiej 1. Dywizji Pancernej
31.07 1920 
 Zdobycie Brześcia n .Bugiem przez Armię Czerwoną
 
SIERPIEŃ
 
1.08.1919
Uchwalenie przez Sejm ustawy o godłach i barwach RP
1.08.1944
Wybuch Powstania Warszawskiego
1.08.2004
Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego
2.08.1654
Porażka wojsko polsko-litewskich w bitwie pod Szklowem z Moskalami
3.08.1610
Hetman ŻÓŁKIEWSKI ZDOBYWA MOSKĘ  !
3.08.1914
Powstaje  1. Kompania Kadrowa
3.081914
Wkroczenie wojsk niemieckich do Belgii i wypowiedzenie wojny Francji
4.03.1914
wypowiedzenie  przez W.Brytanię wojny Niemcom
5.08.1772
I – rozbiór Polski
5.08.1915
Wkroczenie  do Warszawy wojsk niemieckich
5.08.1940
Podpisanie polsko-brytyjskiej umowy  na pobyt żołnierzy polskich na terytorium W.Brytanii w celu  dalszej walki z Niemcami
6.08.1920
Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Oleandrów – Kraków
6.08.1926
Dekret Prezydenta RP o ustanowieniu Głównego Inspektora Sił Zbrojnych
7.08.1930
Powołanie  SZKOŁY PODOFICER. dla MAŁOLETNICH w Bydgoszczy
8.08.1863
Zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi pod Żyrzynem
8.08.1940
Rozpoczęcie lotniczej Bitwy o Anglię
8.08.1944
Rozpoczęcie walk  1.Dywizji Pancernej  gen .Maczka pod Falai
9.08.1864
Urodził się Roman DMOWSKI
9.08
Żwirko i Wigura dokonał przelotu dookoła EUROPY na RWD-2
 pokonując 5 tys.km na trasie : Polska-Niemcy-Francja-Hiszpania-Włochy- Austria-Czechy-Polska
9.08.1944
rozpoczęcie walk pod Studziankami przez 1.Warszawską Brygadę Pancerną
9.08.1945
 zrzucenie  przez USA bomby atomowej na Nagasaki
11.08.1892
Urodził się gen . broni Władysław ANDERS
11.08.1920
Rada Obrony Państwa  ustanawia KRZYŻ WALECZNYCH
12.08.1794
Wojska rosyjskie zdobywają Wilno
12.081941
Rada Najwyższa ZSRR wydaje dekret o amnestii dla obywateli polskich
13.08 
ŚWIETO  58. PUŁKU LOTNICZEGO
13.08.1920
Rozpoczęcie bitwy warszawskiej
13.08.1385
Podpisanie UNII między POLSKĄ a LITWĄ w Krewie
14.08.1941
Podpisanie  umowy polsko – sowieckiej  o formowaniu w ZSRR  Armii
 Polskiej gen .W. Andersa
14.08.1813
zwycięstwo Napoleona pod Dreznem
15.08.1914
otwarcie Kanału Panamskiego
15.08.1917
powołanie w Paryżu Polskiego Komitetu Narodowego
15.08.1920
15.08.
WNIEBOWSTĄPIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY       
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
16.08.1914
Kraków- powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego
16.08.1919
 wybuch I Powstania Śląskiego Wieprza
16.08.1920
kontro-ofensywa Wojska Polskiego  przeciwko bolszewikom znad Wieprza
17.08.1914
ofensywa wojsk rosyjskich na Prusy Wschodnie
17.08.1939
Śmierć KORFANTEGO
18.08.1914
Ofensywa niemiecka na Francję
19.08.1920
Wybuch II Powstania Śląskiego
19.08.1941
 Rozpoczęcie walk pod Tobrukiem przez 1.Brygadę Strzelców Karpackich
20.08.1968
Dzień hańby – wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji
20.08.1991
Proklamowanie niepodległości przez Estonię
21.08.1991
22.08
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
22.08.1864
Zwycięstwo wojsk polskich pod Obertynem nad moskalami
22.08.1864
Podpisanie konwencji dot. rannych żołnierzy
 23.08.1939
Podpisanie tajnego paktu niemiecko-sowieckiego Ribbentrop-Mołotow – o rozgraniczeniu stref   interesów w Polsce
24.08.1109
Obrona Głogowa przed  najazdem na Polskę wojsk Henryka V
24.08.1685
Zwycięstwo  wojsk polskich pod Lwowem nad Tatarami
24.08.1953
Zrzeczenie się władz PRL odszkodowań wojennych od NRD
24.08.1991
Ukraina proklamuje swą niepodległość
25.08.1939
Podpisanie układu polsko-brytyjskiego o pomocy wzajemnej
25.08.1945
Wyzwolenie Paryża
26.08  
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
26.08.1789

Światowy zjazd masonerii –podpisanie deklaracji praw człowieka i obywatela)                 

26.08.1956
Złożenie JANOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU
29.08.1944
 Proklamowanie Słowackiego Państwa Narodowego
30.08.1579
Zdobycie Płocka przez wojska polskie
30.08.1939
Przejście do W.Brytanii polskich niszczycieli
30.08.1942
Zakończenie ewakuacji Armii Polskiej gen .W.Andersa z ZSRR
31.08.1920
NAJWIĘKSZA BITWA  KAWALERYJSKA  XX wieku
- Zwycięska bitwa  kawalerii polskiej pod KOMAROWEM  nad
 bolszewicką  Armią Konną Budionnego !
31.08.1939

Sfingowany przez Niemców napad na radiostację gliwicką .

 
WRZESIEŃ
Miesiąc Pamięci Narodowej
 

1.09.1939

Wybuch II .Wojny Światowej
1.09.1939
Bitwa pod Mokrą
1.09
DZIEŃ WETERANA
1.09 
ŚWIĘTO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
2.09.1945
Powstanie W i N
2.09.1939
Początek Bitwy pod Jordanowem
2.09.1945
Kapitulacja Japonii
3.09.1914
Zajęcie Lwowa przez wojska rosyjskie
3.09.1939
Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom
3.09.1943
Włochy podpisują z Aliantami zawieszenie broni
3.09.1948
Czarny dzień dla Polski –B.Bierut zostaje sekretarzem generalnym PPR
5.09.1812
Rozpoczęcie bitwy pod Borodino między wojskami francuskimi i rosyjskimi
5.09.1944
ZSRR wypowiada wojnę Bułgarii
5.09.1980
E.Gierek zostaję usunięty ze stanowiska I sekretarza PZPR
6.09.1936 
Układ polsko-francuski o pożyczce na uzbrojenie Wojska Polskiego
7.09.1939
Kapitulacja Westerplatte
8.09.1514
Wojska polsko-litewskie  pokonały pod Orszą wojska rosyjskie
8.09.1655
Wojska szwedzkie zajmują Warszawę
8.09.1717
Koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
8.09.1831
Kapitulacja Warszawy
8.09.1939
Początek obrony Warszawy
9.09
ŚWIĘTO   Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej im. mjr. pil KAROLA PNIAKAD-cy 308 . Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
9.09.1698
Zwycięstwo pod Podhajcami hetmana F.K Potockiego nad wojskami tatarskimi

9.09.1939

Rozpoczęcie Bitwy nad Bzurą
10.09
ŚWIĘTO  Śląskiego Okręgu Wojskowego
11.09.1937
Tragiczna śmierć Żwirki i Wigury pod Cierlikiem-Kościelcem
12.09
ŚWIĘTO Wojsk Lądowych
12.09.1999 
Poświęcenie w Jaworznie Kaplicy Lotników pw. MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ - Patronki Lotników
12.09.1635
Rozejm polsko-szwedzki w Sztumskiej Wsi
12.09.1683
VICTORIA WIEDEŃSKA - zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami
12.09.1917
Powołanie Rady Regencyjnej  Królestwa Polskiego
12.09.1924
Utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza
12.09.1939

Abbeville – Najwyższa Rada Sojusznicza podejmuje decyzję o zaniechaniu walk z Niemcami na froncie zachodnim .

12.09.1939
Coetquidam (Francja) utworzenie polskiego obozu wojskowego
12.09.1945
zerwanie ze Stolicą Apostolską konkordatu przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
13.09.1998

JASNA GÓRA – odsłonięcie i poświęcenie tablicy mjr. pil Karola Pniaka w KAPLICY PAMIĘCI NARODU

13.09.1939
Obrona Kępy Oksywskiej
13.09.1939
Odwołany jako pierwszy termin inwazji Armii Czerwonej na POLSKĘ
13.09.1968
Wystąpienie Albanii  z Układu Warszawskiego
14.09.1812
Napoleon Bonaparte wkracza z  wojskami do Moskwy
14.09.1944
Wkroczenie przez 1 Dywizję Kościuszkowską i Armię Czerwoną do prawobrzeżnej Warszawy
14.09.1972
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez Polskę z RFN
15.09.1793
Rozwiązanie konfederacji targowickiej
16.09.1783
Wersal – bracia Montgolfier wypuścili balon z kogutem , baranem i kaczką
16.09.1832
Eliza Garwerin oddała  I . skok ze spadochronem w Warszawie
16.02.1992
Ratyfikowanie przez UE  układu stowarzyszeniowego z Polską
17.09 
DZIEŃ SYBIRAKA
17.09.1374
Przywileje koszyckie  wydane przez króla Ludwika Węgierskiego
17.09.1462
Zwycięstwo wojsk polskich ( dow. Przez Piotra Dunina ) na d krzyżakami pod Świecinem
17.09. 1939
Agresja sowietów na POLSKĘ
17.09.1939
Rząd wraz z Prezydentem RP opuszcza Polskę
17.09.1939
Początek Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim
17.09.1993
Sprowadzono na Wawel prochy gen. broni W. Sikorskiego
17.09     
Wniesienie PROCHÓW  Lotników Polskich do Kaplicy Lotników w Jaworznie                
18.09.1934
Wstąpienie ZSRR do Ligi Narodów
18.09.1939
ORP „ Orzeł” ucieka z Tallina
18.09. 1944 
ARNHERM –  1.Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego wchodzi do walk
18.09.1939
Przekroczenie granicy w Rumunii przez Naczelnego Wodza i Rząd RP
18.09.1993
Wojska sowieckie opuszczają POLSKĘ
19.09.1939
Sowieci zajmują Wilno
19.09.1939
Kapitulacja Kępy Oksywskiej
20.09.1920
Początek Bitwy nad Niemnem
20.09.1939
Obrona Grodna przed sowietami
20.09.1939
Bitwa nad Bzurą
20.09.1942
Utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych
20.09.1949
Utworzenie RFN
21.09.1915
DZIEŃ modłów za POLSKĘ  Papieża BENEDYKTA XV
21.09. 1920
Wyprawa Kijowska
22.09.1939 
 gen W. Langner poddaje sowietom Lwów
22.09.1939 
II Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim
22.09.1949 
Próba nuklearna ZSRR
23.09 
ŚWIĘTO Ojca PIO
23.09.1939 
Ostatnie przemówienie radiowe prezydenta Warszawy  S. Starzyńskiego
24.09.1960 
Utworzenie OPEC
24.09.1966 
Francuska próba nuklearna
24.09.1996 
Nowy Jork – układ o zakazie prób jądrowych
25.09 1648
Pilawce – porażka wojsk polskich z kozakami
25.09.1953
Uwięzienie  Prymasa Polski kard. S. WYSZYŃSKIEGO
25.09.1815
Święte Przymierze ; Austrii- Prus - Rosji  przeciwko Polsce
26.09 
ŚWIĘTO 6. Brygady Desantowo-Szturmowej
26.09.1939
 Utworzenie Służby Zwycięstwu Polsce
27.09
DZIEŃ Polskiego Państwa Podziemnego
27.09.1331
Zwycięstwo pod Płowcami króla Łokietka nad krzyżakami
27.09.1606
Zwycięstwo pod Kircholmem hetmana J.K Chodkiewicza nad Szwedami
27.09.1939
Ostatnia szarża ułańska  27 Pułku pod Morawcami w Wojnie Obronnej 1939
27.09.1940
Podpisanie paktu przez Niemcy-Włochy- Japonię
28.09.1926
Utworzenie PKP
28.09.1939
Nowy pakt niemiecko-sowiecki  „ o granicy pokoju „ na Bugu
28.09.1939
Kapitulacja Warszawy
29.09.1939
Kapitulacja Modlina
29.09.1939
Improwizowana Grupa KOP  gen.bryg Wilhelma Orlika- Ruckemanna w Bitwie pod Szackiem pokonała sowietów
30.09        
ŚWIĘTO 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego
30.09.1939
Przekazanie urzędu Prezydenta RP Wł . Raczkiewiczowi
30.09.1939
Powołanie Rządu RP na Uchodźstwie z premierem gen.W Sikorskim
 
PAŹDZIERNIK
 
1.10   
SWIĘTO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ( oraz Święto Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej)
1.10       
ŚWIĘTO 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego
1.10.1814
Kongres Wiedeński
1.10.1938
Aneksja Sudetów przez Niemców i wkroczenie do Czechosłowacji
1.10.1939
Ostania Bitwa pod Wytycznem Grupy KOP z sowietami
1.10.1946  
Wyroki w procesie norymberskim
2.10 
ŚWIĘTO ANIOŁA STRÓŻA
2.10.1413
Unia horodelska Polski i Litwy
2.10.1935 
Inwazja Włochów na Abisynię
2.10.1938  
Wkroczenie Wojska Polskiego na Zaolzie
2.10.1939   
Kapitulacja Helu
2.10.1940
Niemcy tworzą getto żydowskie w Warszawie
2.10.1944    
Zakończenie Powstania Warszawskiego
3.10.1906
Uznanie międzynarodowego sygnału ratunkowego SOS
3.10.1929  
Ustanowienie Jugosławii z Królestwa Serbów,Chorwatów i Słoweńców
3.10.1939 
BITWA pod KOCKIEM- kapitulacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie gen.Kleeberka
3.10.1990   
Zjednoczenie Niemiec
3.10.1993   
B.Jelcyn ogłasza stan wyjątkowy w Rosji
4.10    
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
4.10.1830  
Oderwanie Belgii od Niderlandów
4.10.1957   
Wystrzelenie „Sputnika-1 „ przez ZSRR
5.10.1831  
Naczelny Wódz gen. M. Rybiński przekracza granicę pruską pod Brodnicą na czele 20 tys. Armii Polskiej
5.10.1908  
Proklamowanie niepodległej Bułgarii
5.10.1939  
Bitwa pod Kockiem  Samodzielnej Grupy Operacyjnej „ Polesie „gen. bryg F. Kleeberga   
5.10.1939   
Rozstrzelanie  przez Niemców w Gdańsku ,Obrońców Poczty Polskiej
6.10   
ŚWIĘTO 13. KRAKOWSKIEJ ESKADRY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
6.10.1788   
Sejm Czteroletni
7.10 1918 
Rada Regencyjna  ogłasza niepodległość Polski
7.10.1944   
Bunt więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau
7.10.1940  
Utworzenie NRD
8.10    
ŚWIĘTO 3.WARSZAWSKIEJ BRYGADY RAKIETOWEJ OP
8.10.1912  
Wybuch I wojny bałkańskiej
8.10.1939
Hitler podpisuje dekret o włączniu  północnych i zachodnich ziem polskich do III Rzeszy
9.10.1942  
Rozpoczęcie przez AK akcji „ Wieniec „ w rejonie Warszawy
8.10.1943     
Zatopienie ORP „ORKAN „
8.10.1946
Ustanowienie Śląskiego Krzyża Powstańczego
9.10.1621
Zwycięska Bitwa pod Chocimiem
9.10.1683
Zwycięstwo pod Parkanami  wojsk  polskich króla Jana III Sobieskiego
9.10.1831 
Kapitulacja twierdzy Modlin
9.10.1920 
gen. L . Zeligowski zajmuje Wilno
10.10
ROCZNICA kanonizacji Maksymiliana Kolbe
10.10.1410
Zwycięstwo pod Koronowem wojsk polskich nad krzyżakami
10.10.1794
Bitwa pod Maciejowicami
12.10.1917
Ypres ( Belgia ) użycie przez Niemców iperytu
12.10.1920
Rozejm w wojnie polsko-rosyjskiej
12.10.1920
Utworzenie Litwy Środkowej
12.10.1921
Haniebna decyzja Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska
12.10.1943
Bitwa pod Lenino
13.10.1884
Greenwich – ustanowienie południka „ zerowego”
13.10.1943
Włochy wypowiadają  Niemcom wojnę
13.10.1944
Zwycięska Bitwa pod Falaise
14.10 
SWIĘTO Edukacji Narodowej
14.10. 1582
Zostaje ustanowiony kalendarz gregoriański przez papieża Grzegorza XIII
14.10.1773
Powołanie Komisji Edukacji Narodowej
14.10.1806
Zwycięstwo Francuzów nad  Prusakami pod Jeną i Auerstad
14.10.1915
Bułgaria przystępuje do wojny po stronie państw centralnych
14.10.1933
Niemcy występują z Ligi Narodów
14.10.1942
Utworzenie UPA
14.10.1943
Bunt więźniów w  niemieckim obozie zagłady w Sobiborze
15.10.1817
Zmarł gen.T.Kościuszko
15.10.1783
Wzlot balonem PIERWSZEGO CZŁOWIEKA – Jeana Francoisa de ROZIERA
15.10.1815
Napoleon Bonaparte  zostaje zesłany na wyspę św.Heleny
16.10 
ŚWIĘTO 1. SLĄSKIEJ BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ (1952)
16.10.1813
Bitwa narodów pod Lipskiem
16.10
ROCZNICA wyboru papieża Jana Pawła II ( 1978r)
16.10.1945
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisuje Kartę Narodów Zjednoczonych
17.10.1992
Uchwalenie  Małej Konstytucji przez Sejm
19.10.1466
Zawarcie II pokoju toruńskiego z Krzyżakami
19.10.1595
Przegrana wojsk polskich hetmana Żółkiewskiego z Turkami pod Cecorą
20.101921
Rada Ambasadorów decyduje o podziale Górnego Śląska
20.101944
Sowieci wkraczają do Belgradu
21.10.1949
Oddanie do eksploatacji  I . po wojnie statku pełnomorskiego s/s Sołdek
22.10.1914
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej
22.10.1939
Zorganizowanie przez sowietów na okupowanych polskich ziemiach wschodnich wyborów do t.zw zgromadzeń ludowych Białorusi i Ukrainy Zachodniej
23.10.1936
Utworzenie Polskiego Batalionu im. J. Dąbrowskiego w Hiszpanii
23.10.1956
Na Węgrzech wybucha powstanie
23.10. 2005
Wybór na PREZYDENTA RP Jarosława Kaczyńskiego
24.101795
III rozbiór Polski
24.10.1945
Przystąpienie Polski do ONZ
25.10
ŚWIĘTO SZTABU GENERALNEGO
25.10
ŚWIĘTO 61.Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej OP
26.10.1939
Hitler ustanawia Generalne Gubernatorstwo
28.10.1886 
Nowy Jork - otwarcie Statuy Wolności
28.10.1922
Benito Mussolini organizuje marsz faszystów na Rzym
28.10.1950
Wymiana pieniędzy w Polsce
28.10.1956
Zwolnienie z więzienia PRYMASA POLSKI Ks.Kard.S.Wyszyńskiego
29.10
ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA
29.10
ŚWIĘTO PODCHORĄŻYCH
29.10.1944
1. Dywizja Pancerna gen Maczka wyzwala Bredę
30.10.1939
Ostateczny podział POLSKI przez Niemcy i ZSRR
31.10.1918
Proklamowanie  niepodległości przez Węgry
31.10.1940
Zakończenie
 

LISTOPAD

 
1.11. 
ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1.11.1806
gen. H. Dąbrowski zajmuje Poznań
1.11.1918
Proklamowanie niepodległości Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej
1.11. 1918 
Utworzenie Związku Harcerstwa Polskiego
1.11. 1918
We Lwowie rozpoczynają się walki polsko-ukraińskich
1.11.1993
Powstanie Unii Europejskiej
1.11.1996
Utworzenie w Strasburgu Trybunału Praw Człowieka
2 .11   
 DZIEŃ ZADUSZNY
2.11.1914
Francja , Wielka Brytania i Rosja wypowiadają Turcji wojnę
2.11.1925
Złożenie prochów nieznanego żołnierza  w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
3.11       
Święto Myśliwych „ HUBERTUS”
4.11    
SWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH i ARTYLERII
4.11.1794
Szturm w Warszawie  na Pragę  wojsk rosyjskich
4.11.1918
Kapitulacja Austro-Węgier
4.11.1923
Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce
4.11.1941
 Przemianowanie Eskadry „”C” 301 Dywizjonu do Zadań Specjalnych na ESKADRĘ 1586 do Zadań
Specjalnych podległej operacyjnie 138 Dywizjonowi RAF             
4.11.1956
Interwencja Armii ZSRR na Węgrzech
5.11.1794
Kapitulacja wojsk broniących Warszawy
5.11.1916
Ogłoszenia aktu o utworzeniu Królestwa Polskiego pod kontrolą
 państw centralnych
6.11.1939
Sonderaktion Krakau – akcja pacyfikacyjna przeprowadzona przez Niemców przeciwko krakowskiemu środowisku uczonych               
6.11.1943
Armia Czerwona zajmuje Kijów
6.11.1949 
Dzień hańby narodowej Michał Żymierski przekazuje urząd ministra obrony narodowej i stopień Marszałka Polski Konstantemu Rokossowskiemu
7.11.1612
wojska polskie opuszczają Kreml
 7.11.1917
Rozpoczęcie rewolucji w Rosji
7.11.1918
Ignacy Daszyński tworzy Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
 7.11.1939
Dymisja Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego
mianowanie Naczelnym Wodzem gen.dyw. Władysława Sikorskiego
7.11.1941
Pierwszy lot Halifax ze zrzutem 3 spadochroniarzy i zaopatrzenia dla AK
8.11   
Ogłoszenie przez Piusa IX dogmatu Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny
9.11.2006
Przyjęcie na uzbrojenie Sił Powietrznych samolotów F-16
10.11.1444   
Bitwa pod Warną
10.11.1936
Mianowanie na Marszałka Polski  Edwarda Rydza-Śmigłego
10.11.1945
Powołanie Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce
10.11.1980
Rejestracja NSZZ „ Solidarność „
11.11   
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.1673
Hetman Jan Sobieski pokonuje pod Chocimiem wojska tureckie
POLSKA przedmurzem chrześcijaństwa - Papież w tą rocznicę nakazał  odprawiać modły dziękczynne w całej Europie
11.11.1918
 W Rothondes zostaje zawarty rozejm kończący I wojnę światową
11.11.1918
Józef Piłsudski przyjmuje władzę wojskową  w Polsce od Rady Regencyjnej
11.11.1937
Pierwsze obchody Narodowego Święta Niepodległości
12.11.1454
Król Kazimierz Jagiellończyk wydaje statuty nieszawieckie
12.11.1914
Turcja wypowiada wojnę krajom Ententy
12.11.1948
Mianowanie kard. S. Wyszyńskiego na Prymasa Polski
12.11.2004
Zmarł  „ AS „ Lotnictwa Polskiego  gen.bryg.pil  Stanisław SKALSKI
13.11.1924
Władysław Reymont otrzymuje literacką nagrodę Nobla
13.11.1939
Przemianowanie Służby Zwycięstwu Polski na
Związek Walki Zbrojnej
13.11.1942
Zdobycie Tobruku przez wojska brytyjskie
14.11.1308
Rzeź gdańszczan przez Krzyżaków
14.11.1920
Józef Piłsudski otrzymuje buławę marszałkowską
14.11.1990
Traktat polsko-niemiecki o granicy na Odrze i Nysie Łużyckie
15.11.1920
Utworzenie Wolnego Miasta Gdańsk
16.11    
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
16.11.1846
 Aneksja przez Austrię Wolnego Miasta Kraków
16.11.1918
Notyfikowanie powstania państwa polskiego przez J.Piłsudskiego
16.11.1945
Prezydium KRN uchyla  stan  wojenny wprowadzony przez Prezydenta RP  1.09.1939r
16.11.1945
Utworzenie UNESCO
17.11.1969
Otwarcie Kanału Sueskiego
17.11   
Umowa Polsko-Brytyjska o utworzeniu w Anglii Marynarki Wojennej
18.11.1655
Początek oblężenia Jasnej Góry przez wojska szwedzkie
18.11.1918
Łotwa proklamuję swą niepodległość
18.11.1929
Sowieci wkraczają do Mandżurii
18.11.1965
List biskupów polskich do episkopatu niemieckiego o wybaczeniu krzywd
19.11       
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
19.11.2004
Pogrzeb gen. bryg. pil Stanisława Skalskiego komentowany jako
dzień hańby Lotnictwa Polskiego
19.11.1990
Układ w Paryżu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie
19.11.1995
Wybór A.Kwaśniewskiego na pierwszą kadencję Prezydenta RP
20.11.1815
Akt wieczystej neutralności Szwajcaii
20.11.1917
Proklamowanie niepodległości przez Ukraińską Republikę Ludową
20.11.1945
Zarządzenie Sojuszniczej Rady Kontroli o wysiedleniu całej ludności niemieckiej  Śląska
20.11.1945
Rozpoczyna się proces norymberski
21.11     
Światowy Dzień Telewizji
21.11.1918
Oswobodzenie LWOWA z rąk ukraińskich
22.11.1918
J.Piłsudski zostaje Naczelnikiem Państwa
23.11.1989
Rozwiązanie ORMO
24.11.1938
Rozwiązanie w Polsce lóż masońskich
25.11.1795
Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
25.11.1936
Zawarcie paktu pomiędzy Niemcami i Japonią
26.11.1939
Zatopienie flagowego statku PMH „ Piłsudski”
26.11.1991
Przyjęcie Polski do Rady Europy
27.11.1895
Ustanowienie NAGRODY NOBLA
27.11.1942
Pacyfikacja ZAMOJSZCZYZNY przez Niemców
28.11.1627
Zwycięstwo floty polskiej pod Oliwą na Szwedami
28.11.1918
Dekret Naczelnika Państwa o utworzeniu Marynarki Wojennej
28.11.1942
Dzień tragedii NARODU POLSKIEGO  rozpoczęcie obrad
 „ Wielkiej Trójki „ w Teheranie
29.11                 
SWIĘTO PODCHORĄŻYCH
29.11.1830    
 Wybuch  Powstania Listopadowego
29.11.1939     
Rada Najwyższa ZSRR wydaje dekret o przymusowym nadaniu  POLAKOM obywatelstwa sowieckiego na zaanektowanych terenach RP
30.11.1939
Inwazja sowietów na Finlandię
30.11.1942
Zmiana nazwy Ministerstwa Spraw Wojskowych na  MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
30.11   
ANDRZEJKI
 
 
GRUDZIEŃ
 
 
1.12.1918
Ustanowienie  znaku „SZACHOWNICY” jako odznaki lotnictwa wojskowego
1.12.1982
Zawieszenie stanu wojennego w Polsce
1.12.1991
Ukraina proklamuje niepodległość
2.12  
Powołanie  Delegatury Rządu na KRAJ
3.12.1945
Dzień hańby narodowej – rozkaz  306 marsz. Polski  M.ŻYMIERSKIEGO polecający dowódcom garnizonów wojskowych „ brać czynny udział w tępieniu bandytyzmu”
4.12   
ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH i ARTYLERII
4.12.
BARBÓRKA
4.12.1926 
Roman DMOWSKI tworzy Obóz Wielkiej Polski
5.12 .1867 
Urdził się  marsz. Polski Józef Piłsudski
5.12.1830
gen. J. Chłopicki ogłoszony dyktatorem Powstania Listopadowego
6.12.1917 
Finlandia proklamuje swą niepodległość
6.12.1971
Wyemitowanie w Polsce pierwszego programu telewizyjnego w kolorze
7.12.1917 
Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę Austro-Węgrom
7.12.1925 
 Liga Narodów przyznaje Polsce straż na Westerplatte
7.09.1939 
 PALMIRY pierwszy masowy mord Niemców na NARODZIE POLSKIM
7.12.41
Pearl Harbor - atak Japończyków na bazę USA
7.12.1954 
Rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
7.12.1970
Podpisanie układu  z RFN o uznaniu zachodniej granicy Polski i normalizacji wzajemnych stosunków.
8.12.1941
Utworzenie w hełmie przez Niemców obozu zagładu
8.12.1941
Wielka Brytania wypowiada Japonii wojnę
9.12.1917 
 Wojska brytyjskie zajmują Jerozolimę
9.12.1922
Gariel Narutowicz zostaje Prezydentem RP
9.12.1990
L.Wałęsa wybrany Prezydentem RP
9.12.1991
Radio Maryja rozpoczyna nadawanie audycji
10.12
Święto MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ – Patronki Lotników
10.12.1903
 Maria SKŁODOWSKA - Curie i jej mąż Piotr Curie otrzymująNagrodę NOBLA
10.12.1917
Wyjazd  z USA ochotników do Armii Polskiej we Francji
11.12.1917
Proklamowanie niepodległości Litwy
11.12.1931
Utworzenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów
11.12.1941
Wypowiedzenie wojny USA przez Niemcy i Włochy
11.12.1946
Utworzenie UNICEF
11.12.1994
Wojska rosyjskie wkraczają do Czeczenii
12.12.1939
Uruchomienie BAZ Łączności z Krajem ;w Bukareszcie nr.2 , w Budapeszcie nr.1
13.12.1570
Zawarcie pokoju w Szczecinie  z Szwecją i  Danią
13.12.1830
Ogłoszenie przez SEJM Powstania Listopadowego-  Powstaniem Narodowym
13.12.1923
Uznanie ZSRR przez Polskę
13.12.1981
Wprowadzenie stanu wojennego dekretem Rady Państwa
14.12.1658
Hetman S. Czarniecki przeprawia kawalerię przez cieśninę morską w Danii
16.12.1922
Zabójstwo G.Narutowicza – Prezydenta RP
16.11.1944
Niemiecka ofensywa w Ardenach
16.12.1981
Pacyfikacja KW „Wujek” przez ZOMO
17.12.1903
 Pierwszy lot   samolotu  O.Wrighta  w Kitty  Hawk  USA
17.12.1950
Utworzenie PTTK
17.121970 
Ubecka masakra ludności w Gdyni
18.12.1916
Zakończenie bitwy pod Verdun
20.12.1879
T.A Edison prezentuje  żarówkę
20.12.1919
Powstanie PZPN
20.12.1922
S.Wojciechowski zostaje Prezydentem RP
20.12.1970
 E.Gierek odsuwa W.Gomułkę od władzy
21.12.1941
USA wypowiadają wojnę Niemcom i Włochom
21.12.1943
2.Korpus Polski przybywa na front włoski
21.12.1944
gen. L. Okulicki mianowany dowódcą AK
21.12.1948
B.Bierut zostaje I sekretarzem PZPR
21.12.1991
Powstaje Wspólnota Niepodległych Państw
22.12.1914
Bitwa I Brygady Legionów z wojskami rosyjskimi pod  Łowczówkiem   dowodz. przez ppłk.K.Sosnekowskiego
22.12.1938
O. Hahna rozszczepia jądro atomowe
23.12.1595
Zawarcie Unii Brzeskiej
23.12.1970
J.Cyrankiewicz zostaje przewodniczącym Rady Państwa PRL
24.12  
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
25.12 
ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
26.12 
Uroczystość  św. Szczepana – pierwszego męczennika
25.12.  352 
I obchody święta BOŻEGO NARODZENIA w Cesarstwie Rzymskim
25.12.1989
Rozstrzelanie w Rumunii N.Ceausescu
25.12.1990
M. Gorbaczow rezygnuje z prezydentury w ZSRR
26.12.1655
Zakończenie OBRONY CZĘSTOCHOWY
26.12.1806
Wojska napoleońskie pokonują Rosjan w bitwie pod Pułtuskiem
26.12.1898
M. SKŁODOWSKA - Curie  wraz z mężem Piotrem Curie  odkrywa rad
27.12.1529
 Król Zygmunt Stary przyłącza Mazowsze do Polski
27.12.1918
Wybuch Powstania Wielkopolskiego
27.12.1934
Persja zmienia nazwę na Iran
27.12.1939
Masowy mord  107 Polaków przez Niemców  w Wawrze
27.12.1979
Wojska ZSRR wkraczają do Afganistanu
28.12.1925
Reforma rolna w Polsce
28.12.1944
Węgry wypowiadają wojnę Niemcom
29.12.1989
Uchwalenie Konstytucji i przywrócenie nazwy państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA
30.12.1922
Utworzenie ZSRR
30.12.1942
Bitwa BCh z Niemcami pod Wojdą w obronie ludności Zamojszczyzny
31.12.1982
Zawieszenie stanu wojennego
31.12.1991
Rozwiązanie ZSRR
31.12 
SYLWESTER

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODWIEDZIŁO NAS         
 
                           
             Admin   slpro@op.pl   gg3073544