KAPELANI  

Stowarzyszenie ustanowiło  Kapelanię działającą na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski ; przepisów Kodeksu Prawa  
     Kanonicznego ; Statutu ŚSLP. Kapelania jest wówczas ośrodkiem duszpasterskim w Stowarzyszeniu ,
    któremu zostaje powierzona troska pasterska         i aktywność zapewniająca opiekę duchową i posługę uświęcania ,   
    pasterzowania 
    i nauczania  ( Msze Św. , organizacja rekolekcji , piel-grzymek...),
-  mianowanie Ks. Kapelana następuje Dekretem Ordynariusza Diecezji na wniosek Zarządu Stowarzyszenia ,
-  Ksiądz Kapelan jest członkiem Stowarzyszenia na zasadach §.10 Statutu  chyba , że był ( jest )  lotnikiem to na zasadach Statutu , 
    jest podporządkowany zwyczajnej władzy Kurii zgodnie z podległością personalną ,
-  siedziba Księdza Kapelana Stowarzyszenia jest przy  jego Zarządzie , analogicznie w przypadku placówek krajowych i  
    zagranicznych  Stowarzyszenia ,
-  godnością Kapelana przy Zarządzie Stowarzyszenia jest tytuł Kapelana Generalnego Światowego Stowarzyszenia Lotników  
   Polskich
-  rządzi się on podziałem kompetencji wg . wewnętrznych ustaleń potrzeb
   i kreowania przez Ordynariaty Diecezjalne ,
 
 
ks. dr Lucjan Bielas
Generalny Kapelan
Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich
nr tel . 12 2926023 ; 32 6162841 ; 602765467
 
 
Ojciec prof. dr hab. Eustachy Rakoczy
Jasnogórski Kapelan Lotników Polskich
nr tel. 34 3777295 ; 603470135

 

 
     
         PATRONKA LOTNIKÓW
Erygowana przez Papieża Benedykta XV w  1920 r
MODLITWA  do MATKI BOŻEJ   LORETAŃSKIEJ PATRONKI  LOTNIKÓW
-  i  podróżujących  samolotami Boże nasz i Panie, „ który kroczysz na skrzydłach wiatru"
Twoją chwałę głoszą niebiosa , błogosławimy Cię
 i chwalimy Cię za wszystkie Twoje dzieła .
Za to , że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś człowiekowi zadanie
realizacji rzeczy pięknych i wielkich .
Wysłuchaj modlitwy , które kierujemy do
Ciebie , przez Wstawiennictwo Maryi Dziewicy Loretańskiej :
 
Samoloty przemierzające przestworza niech roznoszą na krańce
Ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do szybkiego
wykonywania ich pożytecznych zadań .
Niech z Twoim błogosławieństwem piloci , technicy
i personel pomocniczy mądrze i roztropnie wypełniają swoje
obowiązki , aby ci , którzy podróżują samolotami ,uniknąwszy
wszelkiego niebezpieczeństwa ,osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży .
przez Chrystusa Pana naszego .  Amen .
 
 
( papież Jan Paweł II , Loreto 8 . 09 . 1979 r )  Nadesłał   1999 r . Ks. prał . płk. pil Zdzisław Krajza  Dziekan WLOP 
 
 
 
 
 
 
PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA  W KRAKOWIE         
WYDZIAŁ HISTORII KOŚCIOŁA
UL FRANCISZKAŃSKA 1
31-004 KRAKÓW
 
 
 
 
 
DEKANAT SIŁ POWIETRZNYCH
 
Kuria Polowa WP
BISKUP POLOWY Ks.dr.Józef GUZDEK
00-911 Warszawa 62
ul. Tokarzewskiego .4 .
tel. 022 826 05 68
e-mail : kuria@ordynariat.pl
 
Dziekan Sił Powietrznych ks. ppłk. Janusz Radzik,    link
 
Ks. prał. płk  JÓZEF  SROGOSZ   
Wikariusz Biskupi d/s Weteranów i Kombatantów                 
60-514  POZNAŃ  ul. Szamarzewskiego .3        
tel. woj.572385
 
Dziekan krakowski - Ks.płk.prał.dr.Stanisław GULAK Parafia Wojskowa pw.św. AgnieszkiDekanat Wojsk Specjalnych
Al.Dietla .30     30-070 Kraków      tel /fax 12 455 49 42       e-mail : karow_ordynariat@ordynariat.pl
 
O. KAMIL - Ks. ppor. Krzysztof SZUSTAK
Delegat Biskupa Polowego ds. Weteranów i Kombatantów na Polskę Południową
42-225 CZĘSTOCHOWA ( Jasna Góra ) ul. Kordeckiego . 2 tel. 0 501 795 449
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ODWIEDZIŁO NAS