ŚSLP  z siedzibą w KRAKOWIE      
   31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza .1 ( Klub Oficerski )  
   Adres dla korespondencji : 43-600 Jaworzno ul. Olszewskiego 2 /72  
  Osobowość prawna  
   nr. KRS0000177759  
  Sąd Rejonowy Kraków -Śródmieśćie  
   NIP 675-13-30-729  REGON 356798657  
 
  nr .konta: 1684450007- 0000-00002886-0001  Bank Spółdzielczy Jaworzno
 
 
     
          Email do Stowarzyszenie SLPP  slppkrakow@op.pl
PREZES Zarządu Głównego : - Tadeusz Zemuła      tel. 0 608 -137-363 /nr. fax (32) 616 28 79  tzemula@poczta.fm
I. Zastępca Prezesa- Wiceprezes -  ppłk rez. pil. Józef Skulich <jskulich@o2.pl> nr tel. 696020103
Wiceprezes - Sekretarz - ppłk . nawig.Zbigniew Czarnota <zbigicz@hotmail.com> 691764713
Skarbnik     - mgr  inż .Janusz Starowicz <janex@rysnet.com> 513059264
Wiceprezes ds. Krajowych   -  płk rez . pil .Jan Urbaniak <janur53@wp.pl> 694444044
Wiceprezes ds. Zagranicznych  - prof. dr hab. inż. płk dypl rez. Marek Orkisz <mareko@prz.edu.pl> 603950957
Wiceprezes ds. Lotnictwa   -  ppłk . rez. pil Leszek Leśniak <leszekpil2@op.pl> 603090862
Wiceprezes ds. Członkowskich   - płk rez. dr Zbigniew Ciołek <ravazibi56@op.pl> 601920947
Wiceprezes ds. organizacyjno - prawnych  - dr n. prawnych Andrzej Drogoń <drogonandrzej@wp.pl> 515177277
Wiceprezes Koordynator   - prof. dr hab. płk dypl. nawig.Marek Grzegorzewski <marekgrzegorzewski@wp.pl> 601679159
Wiceprezes ds. Promocji -  Rzecznik  - prof . dr hab. płk dypl. rez.Marek Walancik   <marek.walancik@tlen.pl> 601766250
              Czł.ZG  Majak Wiesław     ppłk rez.  <w.majak@konsalmet.pl> 668310152
              Czł. ZG  Sarnacki Ryszard  pplk.pil.  <lotari56@wp.pl> 694903923 
           Administrator Strony wwwsslp.pl Czesław Sławomir Proszek <slpro@op.pl tel 696765707
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ODWIEDZIŁO NAS